Development of ClockSquared Mini

Summer break is here, and with some time to spare I decided to challenge myself with a project that I call “Clocksquared Mini”. It is Clocksquared, but in a tiny wristwatch package. This gives rise to a major challenge, as everything has to be shrunk down approximately ten times from a 300x300x50 mm to an approximately 35x35x7 mm package. Moreover, running everything off a tiny battery whilst maintaining an acceptable battery life also turns out to be quite difficult.

Continue reading “Development of ClockSquared Mini”

Project: Versnellingsmeter voor waterraket

Omdat helemaal géén posts ook maar zo leeg staat, heb ik alvast dit stuk geschreven. Begin 2015 heb ik samen met een vriend voor ons profielwerkstuk (VWO) onderzoek gedaan naar de vlucht van een waterraket. We hadden nauwkeurige gegevens van de versnelling van de raket nodig om een best wel nauwkeurige vluchtsimulator te kunnen modelleren, dus heb ik hiervoor een stukje elektronica in elkaar gezet.

Continue reading “Project: Versnellingsmeter voor waterraket”